Hakkımızda

Misyon & Vizyon

MİSYONUMUZ

- Üyeleri için değer yaratan, değişim ilişkileri ağlarını oluşturarak, ülkemizin gelişimine katkı sağlayan ve girişimcilik alanında büyüyen bir sivil toplum kuruluşu olmak.
- Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın sağlanması için ülkenin ekonomik gücü oranında ulusal tasarrufların halka yönelmesini teşvik etmek, ulusal ekonominin dışa bağımlı olmaktan kurtarılması için yapılacak çalışmaları teşvik etmektir.
- Türk girişimcisine, gelişmiş ekonomiler karşısında rekabet sağlama yolunda uyarıcı ve yol gösterici çalışmalarda bulunmak, dünyada rekabet edebilecek ürünlerin üretilmesi ve pazarlanması konularında yardımcı olmak ve yönlendirmektir.
- Her alanda yetkin ve kendine güvenen, çok boyutlu ve bağımsız düşünce yeteneği ile donanmış, toplumsal sorumluluk bilincine sahip bireylerle aynı ortak noktada buluşmaktır.
- Şeffaf yönetim tarzı ile yapılacak her türlü çalışmadan üyelerimizin haberdar ve katılımcı olmalarını sağlamaktır.
- Yurt içinde nitelikli yeni üyelere ulaşmak ve hedef kitleyi her geçen gün büyütmektir.

VİZYONUMUZ

- Üyesi olmaktan gurur duyulan, adı geçtiğinde saygı duyulan ve dışında kalanların gıpta ile baktığı girişimci bir sivil toplum kuruluşu olmak.
- Üye memnuniyetini ve kurumsal gelişimi esas almak
- Sosyal sorumluluk ve dayanışma ruhunu geliştirmek
- Bölgesel baz da yatırımcıların daha fazla istihdam sağlayan, yeni projelerin lokomotif öncülüğünü yapan girişimciler haline gelmesini sağlamak
- Üyelerimizin güçbirliği halinde kent ekonomisi ve sosyal yapısı için projeler üretmekCopyright  GGYD