Tarihçe


Derneğimiz 19 Mayıs 2003 tarihinde kurulmuş genç girişimciler ve kamu ile özel sektörde çalışan üst düzey yöneticilerden oluşan ve 1000'den fazla üyesi olan bir sivil toplum kuruluşudur. Amacımız; katma değer, yatırım ve istihdam yaratarak ekonomik ve sosyal açıdan gelişmiş bir Türkiye’dir. Bu konuda üzerimize düşen görevleri yapmak için yola çıktık. Bugüne kadar çok önemli çalışmalarımız oldu ve bundan sonrada çalışmalarımızı devam ettireceğiz.

Ülkemizde girişimciliğe yeteri kadar gerekli önem ve destek verilmemektedir. Sık yaşanan ekonomik krizler, rant ekonomisi ve finansman kaynaklarının pahalılığından dolayı üretim yapmanın zorlukları gibi negatif etkenler girişimcilik düşüncesine ve girişimciye engel olmaktadır. Hâlbuki kriz ekonomisinden kurtuluşun başlıca yolu daha fazla kaliteli üretim, etkin pazarlama ile dünya piyasalarına açılıma ve ihracat yapmaktır.

Derneğimizin ilk hedeflerinden biriside Türkiye isminin alınmasıdır. Hedefimiz ülke geneline yayılmak ve daha geniş çatı altında bir araya gelmek ve güç birliği oluşturmaktır.

Bu düşünceyle yanımızda olan her girişimci, kamu ve özel sektör yönetişimcilerini derneğimizde görmek arzumuzdur.

“Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.”