Projeler

Dernek Faaliyetleri

Genç girişimcilere girişimciliğin yanı sıra ortaklaşa rekabet kavramı ile ortak hareket edebilme fikri aşılamak bir diğer isteğimizdir. Bu sebeple genç girişimcilerden mentorleri ile yürüttükleri projelere ilave olarak onlardan hayali bir dernek yapılanması talep edeceğiz. Her bir genç girişimci on ay boyunca bu dernekte aktif bir üye olarak rol alacak, ortak bir hedef belirleyecek ve on ay sonunda derneğin bu hedeflere ulaşabilmesi için gerekli faaliyet planlamaları yapacaklar. GGYD olarak sunulan projenin uygun bulunması halinde bu projenin gerçeğe dönüştürülmesi için gerekenler yapılacaktır.

Dernek faaliyetleri hakkında bilgiler projenin ilerleyen sürecinde sizlerle paylaşılacaktır.

Copyright  GGYD