Üyelik

Üyelik Koşulları

 Fiil ehliyetine sahip olan gerçek ve tüzel kişiler derneğe üye olabilir. Üye olmak için yönetim kuruluna yazılı olarak başvurmak zorunludur.Türk vatandaşı olmayanların Türkiye'de ikamet etme hakkına sahip olması da gereklidir. Onur üyeliği için ikamet şartı aranmaz.

Derneğimize üye olmak için gerekli belgeler:

1. Nüfus kimlik belgenizin önlü-arkalı örneği,
2. Adli Sicil Kaydı
3. İki adet vesikalık fotoğrafınız,
4. Ticaret Sicili Gazetesi
5. Derneğimizin hesabına giriş aidatını yatırdığınıza dair dekontun tarih ve referans numarası. (Banka hesap numaramız dernek sekreteryamızdan temin edilebilir.

Dernek Giriş Aidatı Erkek &Kadın Üyelerden 10.000 TL (Bir kereye mahsus alınacaktır)
Kurumsal Üyelik Giriş Aidatı 20.000 TL (Bir kereye mahsus alınacaktır)
Dernek aylık aidatı 300 TL (Her ay alınır)

Üyelik başvuru formunu doldurup imzaladıktan sonra yukarıdaki belgelerle birlikte dernek yönetimine ulaştırmanız gerekmektedir.ÜYELİK BAŞVURU FORMU
AİDAT ÖDEME TALİMATI
Copyright  GGYD