Etkinlikler

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği & TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi ile İş birliği Protokolü

19 Nisan 2023 tarihinde Genç Girişim ve Yönetişim Derneği ve TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi ile iş birliği protokolü imzalanmıştır.

 

Bu Protokolün amacı, iş dünyasında ve toplumda gerek ulusal gerekse uluslararası alanda yaşanan uyuşmazlıkların tarafsız, bağımsız, adil, süratli ve ekonomik bir şekilde çözüme kavuşturulması, Türkiye’de arabuluculuk, tahkim ve MED-ARB alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin geliştirilmesi, tanıtılması, yaygınlaştırılması ve bu suretle yargı yükünün hafifletilmesi amacıyla taraflar arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamaktır.

(1) İşbu Protokol çerçevesinde TOBBUYUM aşağıda yer alan hususları yerine getirmek ile yükümlüdür. 

  1. a) GGYD üyesi iş insanlarının, ticari ilişkilerinde yaşayabilecekleri uyuşmazlıkların tarafsız, bağımsız, adil, süratli ve ekonomik bir şekilde MED-ARB alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi ile çözüme kavuşturulabileceğinin kendilerine aktarılması ve iş dünyasında bu alanda farkındalık yaratılması amacıyla iş birliği ve koordinasyon tesis etmek.
  2. b) GGYD üyesi hukukçuların MED-ARB alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olabilmeleri, bu alanda çalışabilmelerinin sağlanması amacıyla iş birliği ve koordinasyon tesis etmek.
  3. c) Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Siciline kayıtlı GGYD üyesi arabulucuların, MED-ARB alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi konusunda farkındalıklarının artırılması, bu alanda etkin, verimli, yenilikçi bir anlayışla çalışabilmeleri amacıyla işbirliği ve koordinasyon tesis etmek.

(2) İşbu Protokol çerçevesinde GGYD aşağıda yer alan hususları yerine getirmekle yükümlüdür.

  1. a) Bu maddenin birinci fıkrasında yer alan hususların yerine getirilmesine olanak sağlayacak koşulları sağlamak.
  2. b) Protokolün amacına ve kapsamına uygun faaliyetlerin, ulusal veya uluslararası farklı paydaşlarla da yürütülmesi durumunda TOBBUYUM’u bilgilendirmek.

(3) Taraflardan birinin ortak çalışma alanlarıyla ilgili düzenlediği ulusal ve uluslararası düzeydeki etkinliklerde Protokole diğer taraf davet edilir.

(1) TOBBUYUM tarafından düzenlenecek alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine ilişkin eğitim programlarında GGYD üyelerine %15 indirim uygulanır.

(2) GGYD üyesi iş insanlarının ticari ilişkilerinde yaşayabilecekleri uyuşmazlıkların TOBBUYUM aracılığıyla arabuluculuk ve/veya tahkim çözüm yöntemi çözüme kavuşturulmasını tercih etmeleri durumunda alınacak hizmet bedeli üzerinden %15 indirim uygulanır.

(3) Yapılan çalışmalar hakkında ilgililerin bilgilendirilmesi, çalışmaların tanıtılması, destek sağlanması ve paylaşımın arttırılması amacıyla, tarafların web sayfası, e-posta grupları, sosyal medya uygulamalarından yararlanılır.

 

Bu Protokol imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş) yıl geçerlidir.

 Copyright  GGYD