Etkinlikler

18. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU ( MALİ GENEL KURUL )

  1. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU ( MALİ GENEL KURUL )

 

Sayı    : 16/02/2021/23

Konu  : 18. Olağan Genel Kurul

 

Değerli üyemiz,

Derneğimizin 18. Olağan Genel Kurul (Mali Genel Kurul) toplantısı, 05.03.2021 tarihinde (Cuma) saat:14.00’de dernek merkezinde yapılacaktır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı yeter sayı aranmaksızın aynı gündem ile 12.03.2021 tarihinde (Cuma) CİTY Hotel Roof Teras Toplantı salonunda saat 14.00’de yapılacaktır.

Gereğini bilgilerinize rica eder, ilginize ve katılımınıza şimdiden teşekkür ederim.

 

  1. Nezih ALLIOĞLU
    GGYD Yönetim Kurulu Başkanı

 

Genel Kurul Adresi:

  1. 05.03.2021 tarihindekiAdres: Dernek Merkezi: Uğur mumcu Caddesi No:87/11 Gaziosmanpaşa/Ankara
  2. 12.03.2021 tarihindeki Adres: CİTY Hotel Roof Teras Toplantı salonu: Turan Güneş Bulv. No:19 Yıldız-Çankaya/ANKARA

 

GÜNDEM;

1- Toplantı çoğunluğunun tutanak ile tespiti,

2- Toplantının Açılışı

3- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı,

4- Açılış konuşmaları,

5- Genel Kurul Başkanlık Divanının Oluşturulması ve toplantı tutanaklarını imza yetkisi verilmesi,

6- Yönetim ve Denetim Kurulları Raporlarının okunması ve görüşülmesi,

7- Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrası,

8- Tahmini Bütçe Görüşülmesi ve Onaylanması,

9- Tüzük Değişikliği,

10-Dilekler ve Kapanış.

 

 Copyright  GGYD