Duyurular

17. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU

17. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU

 

Sayı: 24/12/2019/150

Konu: 17. Olağan Genel Kurul

 

Değerli üyemiz,

 

Derneğimizin 17. Olağan Genel Kurul toplantısı, 18.01.2020 tarihinde ( Cumartesi) saat:14.30 da dernek merkezinde yapılacaktır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı yeter sayı aranmaksızın aynı gündem ile 25.01.2020 tarihinde( Cumartesi) ASO (Ankara Sanayi Odası) Toplantı salonunda saat:14.30 da yapılacaktır.

 

Gereğini bilgilerinize rica eder, ilginize ve katılımınıza şimdiden teşekkür ederim.

 

 

M. Nezih ALLIOĞLU

GGYD Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

Genel Kurul Adresi

1.18.01.2020 tarihindeki Adres: Dernek Merkezi: Uğur mumcu Caddesi No:87/11 Gaziosmanpaşa/Ankara

2.25.01.2020 tarihindeki Adres: ASO (Ankara Sanayi Odası)Toplantı salonu: Atatürk Bulvarı No: 193 Kavaklıdere / Ankara

 

GÜNDEM;

1.  Toplantı çoğunluğunun tutanak ile tespiti,

2.  Toplantının açılışı,

3.  Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşı,

4.  Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşumu,

5.  Genel Kurul Başkanlık Divanına toplantı tutanaklarını imza yetkisi verilmesi,

6.  Başkanın konuşması,

7.  Yönetim Kurulu’nun faaliyet, hesap ve denetleme raporunun görüşülmesi,

8.  Yönetim Kurulu’nun kapsayan faaliyet ve hesap raporlarının ibraya sunulması,

9.  Tahmini Bütçe Görüşülmesi ve Onaylanması

10. Tüzük Değişikliği

11. Dernek organlarının seçilmesi

12. Dilek ve temenniler

13. Kapanış

 

 

 

 Copyright  GGYD