Üyelik

Üyelik Koşulları

 Fiil ehliyetine sahip olan gerçek ve tüzel kişiler derneğe üye olabilir. Üye olmak için yönetim kuruluna yazılı olarak başvurmak zorunludur.Türk vatandaşı olmayanların Türkiye'de ikamet etme hakkına sahip olması da gereklidir. Onur üyeliği için ikamet şartı aranmaz.

Derneğimize üye olmak için gerekli belgeler:

1. Nüfus kimlik belgenizin önlü-arkalı örneği,
2. İki adet vesikalık fotoğrafınız,
3. Derneğimizin hesabına giriş aidatını yatırdığınıza dair dekontun tarih ve referans numarası. (Banka hesap numaramız dernek sekreteryamızdan temin edilebilir.

Dernek Giriş Aidatı Erkek Üyelerden 2500 TL (Bir kereye mahsus alınacaktır)
Dernek Giriş Aidatı Kadın Üyelerden 1750 TL (Bir kereye mahsus alınacaktır)
Kurumsal Üyelik Giriş Aidatı 4000 TL (Bir kereye mahsus alınacaktır)
Dernek aylık aidatı 100 TL (Her ay alınır)

Üyelik başvuru formunu doldurup imzaladıktan sonra yukarıdaki belgelerle birlikte dernek yönetimine ulaştırmanız gerekmektedir.Copyright 2018 GGYD