Projeler

Girişimcilik Akademisi

GGYD Girişimcilik Akademisi Projesi, KOSGEB tarafından ‘Tematik Proje Destek Programı’ kapsamında desteklenen, GGYD liderliğinde yürütülen bir projedir. Projenin hedef gr... Devamı

Başvurular

Projemize 12 Nisan Cuma gününe kadar yapılan tüm başvurular değerlendirilecektir. Başvurularınızı dernek merkezimizden veya internet üzerinden aşağıdaki formu doldurarak yapabilirsiniz. Genç Girişi... Devamı

Mentorlük Sistemi

Projemize 12 Nisan Cuma gününe kadar yapılan tüm başvurular değerlendirilecektir. Başvurularınızı dernek merkezimizden veya internet üzerinden aşağıdaki formu doldurarak yapabil... Devamı

Eğitimler

Genç Girişimciler mentorleri ile belirlediği program kapsamında projesini yürütmeye devam ederken dernek merkezimizde her ay hem tecrübeli girişimcilerimizin işletmelerini gel... Devamı

Projeler

Girişimcilik Akademisi kapsamında 30 genç girişimci 30 dernek üyemizle 10 ay boyunca birlikte proje yürütme imkânı bulacaktır. Yürütülecek proje iç... Devamı

Dernek Faaliyetleri

Genç girişimcilere girişimciliğin yanı sıra ortaklaşa rekabet kavramı ile ortak hareket edebilme fikri aşılamak bir diğer isteğimizdir. Bu sebeple genç girişimcilerden mentorleri ile ... Devamı

Ortaklaşa Rekabete Teşvik Panelleri

Genç girişimcilerin proje yürütmede fikir alış-verişi yapabilmeleri, hayali dernek faaliyet planlamaları ve gelişmelerden tüm dernek üyelerinin haberdar edilebilmesi için 2 ayda bir olmak üzere top... Devamı